Tarieven en betalen

Tarieven

Voor dit jaar zijn de tarieven weer vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Dit houdt in dat alle tarieven voor alle tandartsen in Nederland gelijk zijn.

Tandartsbehandelingen voor jeugd tot 18 jaar wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars met uitzondering van gebitsbeschermers voor sport, kronen alleen vergoeding na afgegeven machtiging van de zorgverzekeraar, en orthodontie (eventuele vergoeding loopt via aanvullende tandartsverzekering van ouder).

Voor patiënten ouder dan 18 jaar met een aanvullende tandartsverzekering, geldt dat een zorgverzekeraar tot een bepaald maximum tandheelkundige behandelingen vergoed. Tot welk bedrag dat is hangt van een aanvullende tandartsverzekering af. Dit staat vermeld in de polisvoorwaarden van de desbetreffende zorgverzekeraar.

Betalen

Wij hebben onze factuurafhandeling uitbesteed aan Infomedics. Deze service draagt zorg voor de facturering en inning van de vergoeding van behandelingen, die patiënten hebben ondergaan. 

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Infomedics een overeenkomst heeft, dan ontvangt u alleen een factuur van de eigen bijdrage. Dit omdat Infomedics afspraken heeft gemaakt met deze zorgverzekeraars.

Wilt u een kopie factuur ontvangen, vul dan het contactformulier op de website van Infomedics in. Er wordt u dan zo snel mogelijk een kopie-factuur opgestuurd.

Als u uw factuur niet in 1 keer kunt betalen en een betalingsregeling wilt, neem dan binnen 14 dagen na ontvangst van de originele factuur contact op met Infomedics en vraag om een betalingsregeling. Indien zij uw aanvraag goedkeuren, dan mag u uw factuur in maximaal 3 termijnen van een maand voldoen.