Spoed

Voor spoedgevallen kunt u ook buiten onze openingstijden, in het weekend en tijdens feestdagen terecht bij een tandarts. Wat is een spoedgeval:

Een uitgevallen vulling is geen spoed, maar kan wachten tot de volgende werkdag.

Twijfelt u of uw klacht spoed is, overleg dan telefonisch met de dienstdoende tandarts. De dienstdoende tandarts bepaalt of het een spoedgeval betreft.

De behandeling door een plaatsvervangende tandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen wordt u naar uw eigen tandarts verwezen.

Er kan gevraagd worden om uw verzekeringspapieren mee te nemen en gelijk contant te betalen.

Bel bij een spoedgeval ons telefoonnummer 050-4094268. Buiten onze openingstijden kunt u via ons antwoord apparaat bij spoedeisende klachten doorgeschakeld worden met de dienstdoende tandarts.