Organisatie

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden.

Tijdens de eerste kennismaking inventariseert de tandarts hoe gezond uw gebit en het tandvlees zijn en bespreken wij uw wensen. Indien nodig worden röntgenfoto’s gemaakt. Tevens verzoeken wij u de gezondheidsvragenlijst in te vullen, mede vanwege bijvoorbeeld allergieën en medicijngebruik.

Samen met u maken we een behandelplan. Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgegeven zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Huisregels

Om alles mogelijk te maken hebben we enkele ‘huisregels’ opgesteld die behandelaars en patiënten dienen na te leven zodat we tot de beste resultaten komen en waarbij een ieder zich prettig voelt.

Nakomen van afspraken:

Het is prettig als u op tijd aanwezig bent. Wilt u echter u kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen dan kunt u de voor u gereserveerde tijd tot 24 uur van tevoren kostenloos telefonisch annuleren.

Wij sturen een afspraak herinnering per e-mail of per SMS naar onze patiënten voor een afspraak die op korte termijn gepland staat. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken

Mocht u niet verschijnen op uw afspraak zonder goede reden en gebeurt dit vaker dan behouden we ons het recht om u uit te schrijven uit onze praktijk. Het kan ook zo zijn dat de behandelaar de voor u gereserveerde tijd in rekening brengt.

Wij streven er naar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt, gebeurt dit in verreweg de meeste gevallen nog dezelfde dag.

Wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn. Mocht u moeten wachten omdat wij niet op tijd zijn dan is dit geen onwil. Weet dan dat er hoogstwaarschijnlijk een spoedgeval tussendoor is gekomen.

Tijdens uw bezoek in de behandelkamer waarderen wij het als u uw mobiele telefoon op stil zet.

Wij verzoeken u om geen huisdieren mee te nemen naar de praktijk. Een hulphond vormt hierop een uitzondering.

Wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik graag tijdig doorgeven.

Agressief gedrag en grensoverschrijdend gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Waak zelf over uw eigendommen. Tandheelkundig Centrum de Kazerne is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Klachtenregeling

Doorgaans is iedereen tevreden over de behandeling. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld.

Door uw klacht kenbaar te maken, kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Meld het meteen aan de betrokken persoon of vraag een gesprek aan om het één en ander door te spreken.

Meestal kan een verhelderend gesprek met uw tandarts al veel onduidelijkheden oplossen. U kunt om een dergelijk gesprek vragen. In dit gesprek kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt en de tandarts kan uitleggen waarom hij/zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het belangrijk voor uw tandarts om te weten dat u een probleem heeft zodat er gezamenlijk gezocht kan worden naar een passende oplossing.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,25 per minuut, met een maximum van € 5,00). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.